Z4 Farsi

اپلیکیشن Z4 FARSI، با محیط فارسی، برای کنترل یک سیستم حفاظتی تهیه شده است. این اپلیکیشن قابلیت‌های متنوعی  داشته و به کمک آن می‌توانید:

- یک سیستم حفاظتی را فعال یا غیرفعال کنید؛

- شارژ سیم‌کارت تلفن‌کننده استعلام کرده و افزایش دهید؛

- خروجی‌های تلفن‌کنندۀ G1 را کنترل کنید؛

- وضعیت سیستم حفاظتی و برق شهر را  استعلام کنید.