بنر صفحه دانلود g1pro

برنامه G1 pro برای کنترل صنعتی مناسب است. بوسیله این برنامه کاربر می تواند هر 4 خروجی  G1 ULTRA  را کنترل نماید و تنظیمات لازم را نیز اعمال نماید.