بنر صفحه دانلود ست اپ

برنامۀ CLASSIC SETUP برای انجام تنظیمات پیشرفته روی تلفن کنندۀ G1 Ultra است.

بوسیله این برنامه می توان برای ریموت‌ها، زون‌ها و سنسورهای بی‌سیم، تعریف نام کرد. نام تعریف شده هنگام ارسال گزارش در پیامک ها درج می‌شود. همچنین بوسیله آن می توان حدود دسترسی کاربران را تعیین کرد. 

این برنامه برای انجام تنظیمات بوده و برای کنترل سیستم می‌بایست از سایر برنامه ها استفاده کرد.