بنر صفحه دانلود Z4ultra

عملکرد برنامه Z4 ULTRA  دقیقا مانند Z4 FARSI  است با این تفاوت که محیط برنامه به زبان انگلیسی است .

بوسیله Z4 ULTRA  کاربر می تواند یک سیستم حفاظتی را کنترل نماید.