Classic Central

سازمان‌هایی با شعبات متعدد یا مراکزی که نیاز به نظارت بر تعداد زیادی سیستم حفاظتی دارند، مانند پاساژها، برج‌ها، مجتمع مسکونی، بانک‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ آب، می‌توانند از Classic Central استفاده کنند.

Classic Central یک سیستم مانیتورینگ بی سیم است.

با هر دستگاه Classic Central  می‌توان 48 سیستم حفاظتی کلاسیک را مانیتور کرد. کلیۀ اتفاقات اماکن توسط دستگاه‌های G1 Ultra  به Classic Central ارسال می‌شود. درصورت تایید دسترسی، امکان فعال و غیرفعال کردن سیستم های حفاظتی از طریق مرکز مانیتورینگ نیز وجود خواهد داشت.

Classic Central  می‌تواند اطلاعات را روی نقشه نیز نمایش دهد تا نظارت بر آنها آسان‌تر انجام پذیرد. اطلاعات تبلت می‌تواند روی نمایشگر بزرگ نیز بصورت همزمان مشاهده شود. درصورت نیاز به کنترل بیش از 48 سیستم حفاظتی، می‌توان از چند دستگاه Classic Central استفاده کرد.

Classic Central از طریق شبکه موبایل با دستگاه ها ارتباط برقرار می‌کند و لذا استفاده از آن بسیار ساده بوده و نیاز به هیچگونه سیم‌کشی یا ایجاد تغییر در سیستم حفاظتی ندارد.

 اپلیکیشن Classic Central Lite نیز برای گوشی‌های سیستم عامل اندروید با قابلیت مانیتورینگ 8 سیستم حفاظتی طراحی شده است.