ایپاس 2017

لوح تقدیر از شرکت الکترونیک کاران در نمایشگاه ایپاس 2017