کلاسیک 2044

  • کد لرنینگ
  • چندمنظوره (قابل برنامه ریزی)
  •   حالت 1- چهار فرمان لحظه ای مستقل (مانند کلید فشاری)
  •   حالت 2- چهار فرمان روشن و خاموش
  •   حالت 3- حالت انتخاب کننده (در این حالت فقط یکی از رله ها فعال است و با فعال کردن هر رله توسط ریموت، رله های دیگر غیرفعال می گردند)