تلفن کننده 2 حافظه کلاسیک 2082

تولید این محصول متوقف شده است.

  • تلفن کننده 2 حافظه 
  • صدای آژیر
  • تحریک مثبت و منفی
  • برنامه ریزی و نصب آسان