تلفن کننده 8 حافظه کلاسیک 2988

  • 8 حافظه ، هرحافظه 16 رقم
  • 4 نوع صدای آژیر
  • شماره گیری پالس
  • نمایشگر شماره تلفن
  • ایزوله بودن خط تلفن
  • تحریک مثبت و منفی
  • نصب آسان
  • 12 ماه ضمانت