Classic Central

سازمان هایی با شعبات متعدد یا مراکزی که نیاز به نظارت بر تعداد زیادی سیستم حفاظتی دارند مانند پاساژها، برجها، مجتمع مسکونی، بانک ها و ایستگاه های پمپاژ آب می توانند از Classic Central استفاده نمایند.

Classic Central یک سیستم مانیتورینگ بی سیم می باشد.با هر دستگاه  Classic Central می توان 48 سیستم حفاظتی کلاسیک را مانیتور کرد. کلیه اتفاقات اماکن توسط دستگاه هایG1 Ultra  به  Classic Central ارسال می شود. درصورت تایید دسترسی، امکان فعال و غیر فعال کردن سیستم حفاظتی از طریق مرکز مانیتورینگ نیز وجود خواهد داشت.

Classic Central می تواند اطلاعات را روی نقشه نیز نمایش دهد تا نظارت برآنها آسانتر انجام پذیرد.اطلاعات تبلت می تواند روی نمایشگر نیز به صورت همزمان مشاهده شود . درصورت نیاز به کنترل بیش از 48  سیستم حفاظتی ، می توان از چند دستگاه Classic Central استفاده کرد.

 Classic Central از طریق شبکه موبایل با دستگاه ها ارتباط برقرار می کند و لذا استفاده از آن بسیار ساده بوده و نیاز به هیچگونه سیم کشی یا تغییر در سیستم حفاظتی ندارد.

 

  • مانیتورینگ: 48 دستگاه
  • ذخیره گزارش ها: نامحدود
  • تهیه نسخه پشتیبان: SD card و Email
  • نمایشگر:7 تا 10 اینچ و امکان پخش همزمان روی TV
  • زبان: فارسی و انگلیسی
  • تقویم: هجری شمسی و میلادی
  • نمایش اطلاعات: به صورت ردیفی و روی نقشه
  • آلارم صوتی: 3 نوع ، قابل تنظیم