جدیدترین و پیشرفته‌ترین نسخه این دستگاه: CLASSIC EXPANDER PRO

  • تبدیل 1 زون به 6 زون
  • شارژ اتوماتیک جهت باتری اضافه
  • اتصال به دستگاه مرکزی با دو زوج سیم
  • حفاظت شده در برابر اتصال سیم کشی ها
  • کاربردها: این دستگاه برای مواقعی که تعداد چشم ها زیاد بوده یا فاصله برخی از چشم ها از دستگاه مرکزی زیاد باشد توصیه می شود.