classicAD20

 ** توجه: این محصول دیگر تولید نمی شود، توصیه میشود از تلفن کننده جی1 پرو استفاده نمایید **

 

  • قابل استفاده در CLASSIC Z7
  • 20 حافظه
  • هشدار قطع خط تلفن
  • قطع گوشی ها هنگام شماره گیری
  • 20ثانیه پیام
  • تحریک + و -
  • خط تلفن ایزوله
  • نصب آسان داخل جعبه CLASSIC Z7