Classic Relay 01 pro

برای استفاده از خروجی‌های منفی (-OUT) دستگاه‌های G1 و Z4 برای کنترل دربازکن یا کنترل وسایل برقی، می‌توانید از برد Relay 01 pro استفاده کنید. مدل pro رله کلاسیک، به فیوز حرارتی مجهز است.

برد Relay 01 pro  در محل مخصوص داخل جعبه Z4 ULTRA نصب می‌شود.