Relay 01

اگر میخواهید از خروجی های منفی (-OUT) دستگاه های G1 و Z4  برای کنترل دربازکن یا کنترل وسایل برقی استفاده نمایید، می توانید از برد +Relay 01 استفاده کنید.

ضمنا این برد می تواند در محل مخصوص داخل جعبه Z4 Ultra نصب شود.