Relay 01

جدیدترین و پیشرفته‌ترین نسخه این برد: Relay 01 Pro

برای استفاده از خروجی‌های منفی (-OUT) دستگاه‌های G1 و Z4 برای کنترل دربازکن یا کنترل وسایل برقی، می‌توانید از برد +Relay 01 استفاده کنید.

این برد در محل مخصوص داخل جعبه Z4 ULTRA نصب می‌شود.