بنر صفحه دانلود g1حمعس

اپلیکیشن +G1  برای کنترل تلفن کننده +G1  تهیه شده است. بوسیله این برنامه می توان سیستم حفاظتی یا مدارهای صنعتی که به دستگاه +CLASSIC G وصل شده را کنترل کرد. 

توجه نمایید این اپلیکیشن تنها برای تلفن کننده G1+ (مدل قدیمی تر G1 ULTRA) طراحی شده و در گوشی‌های قدیمی کاربرد دارد. در گوشی‌های جدیدتر از اپلیکیشن Z4 فارسی یا  G1 pro استفاده نمایید.