برای بازگرداندن تلفن‌کنندۀ G1 Ultra به تنظیمات کارخانه (Reset Factory)، به معنای پاک کردن همۀ حافظه‌ها، پیامک‌ها، پیام‌ها و شماره‌تلفن‌ها، به ترتیب زیر عمل کنید:

۱- برق دستگاه را قطع کرده چند لحظه صبر کنید. (اگر دستگاه به دزدگیرZ4 Ultra  وصل است، باتری و کانکتر ترانس را جدا کنید.)
۲- دکمۀ  را نگه دارید.
۳- برق دستگاه را وصل کنید. (کانکتر ترانس را وصل کنید.)
۴- بعد از مشاهدۀ عبارت «RESET» روی نمایشگر دستگاه، دکمۀ  را رها کنید. (بعد از رها کردن دکمه،  باتری را وصل کنید.)
 دستگاه به تنظیمات اولیۀ کارخانه برگشته و کلیۀ شماره‌تلفن‌ها و پیام‌ها پاک شده است.

 

 راه‌اندازی مجدد تلفن‌کننده (Restart)

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درهمین زمینه