۱- دستگاه Z4  را باز کرده و سیم مثبت باتری را جدا کنید. 
۲- کانکتور ترانس Z4 Ultra را جدا کرده و چند لحظه صبر کنید. 
۳- 30 ثانیه صبرکنید.
۴- کانکتر ترانس را وصل کنید. 
5- سیم مثبت باتری را وصل کنید. 

 

 پس از قطع و وصل شدن برق دستگاه هیچ تغییری در تنظیمات و حافظه دزدگیر ایجاد نمیشود، تنها نیاز است ساعت و تقویم تلفن کننده G1 ULTRA را مجدد تنظیم کنید.

 

  بازگرداندن Z4 ULTRA به تنظیمات کارخانه (Reset Factory)

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درهمین زمینه