برای ست کردن ریموت روی Z4 ULTRA طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱- دستگاه را در حالت غیرفعال قرار دهید.
۲- فیوز AUX را از جای خود خارج کنید.
۳- دکمه قفل باز   ریموت جدید را فشار داده و نگه دارید.
۴- دکمه LRN را روی برد Z4 برای یک لحظه فشار دهید.
 دستگاه با یک بیپ اضافه شدن ریموت جدید را اعلام می‌کند. فیوز AUX را سر جای خود قرار دهید.

 تا ۱۵ ریموت روی دستگاه ست می‌شود.

 ریموت‌ها به ترتیب ست شدن روی دستگاه شماره گذاری میشوند. در صورت استفاده از تلفن کننده G1 ULTRA، در پیامک‌های گزارش مربوط به ریموت‌ها، شماره هر ریموت ذکر می‌شود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درهمین زمینه