مدت آژیر Classic Z4 Ultra، به طور پیش فرض ۲ دقیقه است. می‌توانید با انجام مراحل زیر مدت آژیر را به ۷ دقیقه افزایش دهید:

۱- دستگاه را غیرفعال کنید.
۲- از سالم بودن فیوزAUX مطمئن شوید سپس دکمه LRN را نگه دارید.
۳- دکمه خانه () یکی از ریموت‌ها را یک لحظه فشار داده و سپس دکمه LRN را رها کنید.
 دستگاه با یک بیپ تغییر برنامه را اعلام می‌کند؛ تکرار مراحل فوق با ۲ بیپ، برنامه Z4 Ultra را به حالت اولیه برمی‌گرداند.

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درهمین زمینه