• دستگاه مرکزی باید مانند سایر بخش‌های یک سیستم حفاظتی در منطقه تحت پوشش سیستم حفاظتی باشد.
  • دستگاه مرکزی باید در ارتفاع مناسب نصب شود و با اشیا اطراف حداقل ۳۰ سانتی متر فاصله داشته باشد.
  • دقت کنید هیچ گونه شی اشتعال‌پذیر مثل پرده یا البسه نباید هیچ گونه تماسی با بدنه دستگاه داشته باشند.
  • نصب دستگاه در کابینت یا قفسه‌ای در اتفاع مناسب توصیه می‌شود که وسیله دیگری داخل آن کابینت وجود نداشته باشد.
  • توصیه می‌شود دمای محل نصب بالا نباشد و در محیط گردش هوا وجود داشته باشد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درهمین زمینه