Classic Z4 Ultra میتواند در سه حالت مختلف تک آژیر (Chirp)  بزند:

 بلندگوی داخلی

 بلندگوی داخلی و SIREN (سازنده در این حالت قرار داده است.)

 بلندگوی داخلی، SIREN و SP 

 

برای تغییر حالت تک آژیر باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱-  دستگاه را در حالت غیرفعال قرار دهید
۲- از سالم بودن فیوز AUX  مطمئن شوید سپس دکمه LRN را نگه دارید.
۳- دکمه قفل باز () یکی از ریموت‌ها را یک لحظه فشار داده و سپس دکمه LRN را رها کنید.
 دستگاه تک آژیر برنامه ریزی شده را پخش می کند؛ با تکرار مراحل فوق می‌توانید تک آژیر مد نظر را تنظیم کنید.

 

 برای دسترسی به دکمه LRN لازم است در دستگاه Z4 را باز کنید.

 ویدئوی تنظیمات Z4 Ultra - تک آژیر

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درهمین زمینه