در موارد نادر اگرعملکرد یک ریموت مشکوک باشد، آن ریموت موقتاً توسط دستگاه مسدود شده و یک پیامک با ذکر شماره ریموت ارسال می‌شود.

پس از اطمینان از اصل بودن ریموت مسدود شده، می‌توانید با فشردن دکمه‌ای از ریموت و دکمه LRN بطور همزمان، با دو بیپ، ریموت را مجدداً فعال کنید.

 برای این کار نیازی به خارج  کردن فیوز AUX یا ریست کردن دستگاه  نیست.

 نرم افزار Z4 Ultra هوشمند است و فقط درمواقع ضروری ریموت را مسدود می‌کند.

 

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درهمین زمینه