دستگاه Z4 Ultra یک خروجی منفی (OUT-) دارد که می‌تواند یکی از سه کاربری زیر را داشته باشد:

 نشان دهنده فعال بودن سیستم (سازنده در این حالت قرار داده است)

 نشان دهنده قطع برق شهر

 فرمان دربازکن

 

برای تنظیم خروجی رو یکی از این سه حالت، مراحل زیر را انجام دهید:

۱-  دستگاه را درحالت غیرفعال قرار دهید.
۲-  از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید سپس دکمه LRN را نگه دارید.
۳- دکمه در () یکی از ریموت‌ها را یک لحظه فشار دهید، سپس دکمه LRN را رها کنید.
یک بیپ: خروجی منفی دستگاه فعال بودن سیستم را نشان می‌دهد.
 دو بیپ: خروجی منفی دستگاه قطعی برق شهر را نشان می‌دهد.
 سه بیپ: خروجی منفی دستگاه در حالت فرمان دربازکن قرار دارد.
با تکرار مراحل ۱ تا ۳ حالت مورد نیاز را انتخاب کنید.

 

 برای اتصال خروجی به در بازکن به برد +Relay 01 نیاز خواهید داشت.

  سیم بندی Relay01+ برای کنترل دربازکن و وسایل برقی

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درهمین زمینه