تنظیمات خروجی منفی (OUT-) دستگاه Z4 Ultra

 تنظیمات زون 4 (24 ساعته) Z4 Ultra

 تنظیم مدت زمان آژیر Z4 Ultra

 تنظیم انواع تک آژیر Z4 Ultra

 ارسال پیامک درخواست کمک

 تنظیم هشدار قطع برق Z4 Ultra

 

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درهمین زمینه